Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🇮🇩 Indonesia ASMR Turtle Tortoise 🐢107 | Animal ASMR
Animal ASMR
Animal ASMR 959N theo dõi 179 Videos 129.65TR lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem269.36N
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận3.23N
Tỷ lệ lượt xem 28.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 122.55TR - 142.14TR
Tỷ lệ tương tác 21.04%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Indonesia Flag ASMR Turtle Tortoise Eating Watermelon Food Mukbang

Animal ASMR Turtle Tortoise 107th Video

Like and Share if You are Satisfied
Mở