Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
repeat after me 😱😱cool video🥰 #shorts Funny Anni
Funny Anni
Funny Anni 2.85TR theo dõi 3849 Videos 3.99TỶ lượt xem 2023-03-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-03-22
Tổng số lượt xem3.92TR
Thích tỷ lệ 1.26%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.78TỶ - 2.07TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.26%
Thẻ gắn
shorts Funny Anni FunnyAnni shorts
Giới thiệu
repeat after me 😱😱cool video🥰 #shorts Funny Anni
❤️ FunnyAnni 👇🏻https://www.youtube.com/channel/UCGgjgLt5n8w6Zgmc-ceALlQ
#Funny#Anni#FunnyAnni #shorts by Funny Anni
Mở