Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Filming the Speed of Light at 10 Trillion FPS
The Slow Mo Guys
The Slow Mo Guys 14.2TR theo dõi 285 Videos 2.25TỶ lượt xem 2019-03-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem26.01TR
Thích tỷ lệ 95.9%
Số lần bình luận23.18N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 11.83TỶ - 13.73TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.4%
Thẻ gắn
Slo Mo Slow Mo Slomo Slomow Slowmow Planet Slowmo
Giới thiệu
What is the fastest thing we as the human race know of? Gav and Dan try and film that.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)