Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Logic Pro x Tutorial - Produce HipHop, Trap ,Dirty South (IN-DEPTH TUTORIAL) @jobeyjob
Jobey Job
Jobey Job 9.45N theo dõi 6 Videos 339.63N lượt xem 2013-08-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-01
Tổng số lượt xem115.44N
Thích tỷ lệ 0.66%
Số lần bình luận270
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 44.11TR - 60.92TR
Tỷ lệ tương tác 2.99%
Thẻ gắn
Logic Pro Logic pro x tutorials Jobey Production Young Chop 808 Mafia type beat Dirty South Instrumentals New Hits Free 2013 Trending
Giới thiệu
PLEASE GIVE BACK FOR A GOOD CAUSE IF YOU TRULY APPRECIATE MY VIDEOS (IM TRYIN TO SET UP A PROFESSIONAL RECORDING STUDIO)
Go Fund Me Link - http://www.gofundme.com/dreammusicstudio

A lil gift from jobey
Freebies (Project, Plain Ultra Beat, A few Drym Kits) - http://speedy.sh/5Kwuc/Jobey-Tutorial-Package.zip/Jobey%20(Tutorial%20Package).zip


Check me out on SOUNDCLOUD... www.soundcloud.com/jobeyjob
This is a step by step in-depth tutorial on the processes taken to produce a trap track using a sample with various elements tackled and explained.
Please help this get to 10,000 for MY FREE SYLENTH KIT.
Jobey

@jobeyjob
Mở