Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BLACKPINK X PUBG MOBILE - ‘Ready For Love’ M/V
BLACKPINK
BLACKPINK 76.7TR theo dõi 412 Videos 24.92TỶ lượt xem 2022-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-18
Tổng số lượt xem66.18TR
Thích tỷ lệ 6.77%
Số lần bình luận647.22N
Tỷ lệ lượt xem 86.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 30.11TỶ - 54.2TỶ
Tỷ lệ tương tác 16.55%
Thẻ gắn
YG Entertainment YG 와이지 K-pop BLACKPINK 블랙핑크 블핑 제니 로제 리사 지수 LISA JISOO JENNIE ROSÉ BLINK 블링크 PUBGMOBILE BLACKPINK PUBGMOBILE Ready For Love RFL BLACKPINK RFL BLACKPINK Ready For Love
Giới thiệu
BLACKPINK X PUBG MOBILE - ‘Ready For Love’ M/V

오늘 하루도 내 머릿속은 오직 Y-O-U
Can’t get you out of my head
밤새 비워낸 병의 색은 BLUE

Yeah, 넌 도대체 몇 번을 내 맘 가져다 버린 건지 몰라
생각의 기차는 쉬지 않고 달려가 밤새 못 자

Yeah, 넌 아쉬울 때만 Yeah, 그저 아쉬울 때만 날
Yeah, 그래 아쉬울 때라도 너라면 좋으니까

이젠 기다릴 것도 없잖아
겁낼 필요도 없잖아
네 심장의 색깔을 보여줘

정말 내 세상엔 네가 필요해
두 눈을 떠봐 네 앞에 Here I am

I’m ready for love

Tell me when you’re ready
Cuz I’m already ready
Tell me when you’re ready
Cuz

I’m ready for love
I’m ready for love I’m ready for love
I’m ready for love
I’m ready for love

Ready or not, here I come and I’m running
Like it’s now or never, I never know if you want it
What if love wasn’t what it was supposed to be?
What if there’s no Romeo for me?
No hope, no roses, no more notes to read
So I keep my eyes closed to see
What I need is forever and forever baby, not sometimes
When you want it then you best come find me cuz I‘m ready

이젠 기다릴 것도 없잖아
겁낼 필요도 없잖아
네 심장의 색깔을 보여줘

정말 내 세상엔 네가 필요해
두 눈을 떠봐 네 앞에 Here I am

I’m ready for love

Tell me when you’re ready
Cuz I’m already ready
Tell me when you’re ready
Cuz

I’m ready for love
I’m ready for love I’m ready for love
I’m ready for love
I’m ready for love

네 영혼과 모든 것이
날 황홀하게 해 기뻐 웃게 해
나쁠 거 없잖아

네 모든 걸 날 위해 던질 때
널 지켜줄게

Lalala lalalala Lalala lalalala
Lalala lalalala Lalala lalalala


More about BLACKPINK @
http://www.blackpinkofficial.com/
http://www.facebook.com/BLACKPINKOFFICIAL
http://www.youtube.com/BLACKPINKOFFICIAL
https://www.instagram.com/BLACKPINKOFFICIAL
https://twitter.com/BLACKPINK

#BLACKPINKxPUBGM #BLACKPINK #블랙핑크 #PUBGM #배틀그라운드모바일 #SPECIALTRACK #ReadyForLove #OUTNOW #YG
Mở