Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR RAINBOW EDIBLE CRAYON, EDIBLE LEGO, COTTON CANDY, RICE CAKE 먹는 색연필, 먹는 레고 블록 먹방 EATING SOUNDS
Jane ASMR 제인
Jane ASMR 제인 14.7TR theo dõi 1256 Videos 5.19TỶ lượt xem 2021-03-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem22.08TR
Thích tỷ lệ 78.6%
Số lần bình luận7.45N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.04TỶ - 18.08TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.94%
Thẻ gắn
asmr eating sounds mukbang no talking 먹방 리얼사운드 asmr eating asmr food asmr 먹방 먹방 asmr eating sound jane asmr 제인 asmr asmr rainbow food asmr rainbow foods asmr rainbow dessert asmr rainbow desserts rainbow foods rainbow desserts edible crayon asmr edible crayon edible lego eating edible lego edible bloc asmr edible lego asmr mochi asmr rainbow mochi mochi asmr mochi eating eating mochi eating rainbow mochi asmr rainbow cake rainbow cake
Giới thiệu
ASMR RAINBOW EDIBLE CRAYON, EDIBLE LEGO, COTTON CANDY, RICE CAKE 먹는 색연필, 먹는 레고 블록 먹방 EATING SOUNDS★ JELLY GUMMY *BASKETBALL, BASEBALL, TENNIS BALL GUMMY
https://youtu.be/ijWumhFeCos

★ RAINBOW CREPE CAKE MUKBANG 무지개 크레이프 케이크
https://youtu.be/FAJfzwpRthk

★ RAINBOW DESSERTS *BIG BOBA PEARLS, EDIBLE SPOON, JELLY
https://youtu.be/qHGDyGAe_d0

★ MUKBANG RAINBOW ICE CREAM 무지개 아이스크림 먹방
https://youtu.be/0RtROATCpTk

★ RAINBOW CHOCOLATE ICE CREAM MUKBANG 레인보우 초콜릿 아이스크림 먹방
https://youtu.be/9p6-QyLT9MM

★ SNOWBALL RICE CAKE MUKBANG 스노우볼 찹쌀떡 먹방
https://youtu.be/49kukE2aN5k

★ RAINBOW JELLY FOOD MUKBANG 무지개 젤리 음식 먹방
https://youtu.be/j80w-vNvgtk
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)