Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
마법같은 일이 벌어졌다?!ㅣ재미있고 신비한 갤럭시 카메라의 비밀을 알아볼까요? (let's go~♬)
삼성 갤럭시 컨설턴트
삼성 갤럭시 컨설턴트 6.21N theo dõi 77 Videos 404.83N lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-20
Tổng số lượt xem6.27N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận92
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.84TR - 5.11TR
Tỷ lệ tương tác 17.5%
Thẻ gắn
빅스비 비전 카메라 텍스트 추출 빅스비 비전 사용법 빅스비 비전 앱 빅스비 비전 실시간 번역 빅스비 번역 빅스비 사용법 GIF GIF만들기 GIF만드는법 갤럭시 GIF 만들기 갤럭시 gif 만들기 갤럭시 GIF 촬영 갤럭시 GIF 편집 갤럭시 컨설턴트 빅스비 텍스트 추출 빅스비 바로 번역 갤럭시s21 galaxy s21 gif만드는법 빅스비번역 텍스트추출 let's go 마법같은 일이 벌어졌다 신비한 자연스러운 비밀 빅스비 비전 번역기능 빅스비 비전 켜 줘 빅스비 비전 업데이트 123 go 재미있고 빅스비 5분 트릭 5 분 tricks
Giới thiệu
#텍스트추출 #빅스비비전 #빅스비번역 #gif만드는법

Q. 사진으로 찍어서 텍스트 추출? 바로 번역? URL 검색? ​
A. 그냥 기본 카메라만 들이대세요 으아
Q. 자연스러운 프사? GIF 만들기? (릴스) ​
A. 그냥 기본 갤러리만 들이대세요 으아

□ Timeline
2:13" 장면별 최적 촬영
3:31" 텍스트 번역하기
4:15" 텍스트 복사, 붙여넣기
4:37" 텍스트 검색하기 (URL)
5:21" 자연스러운 셀피 찍기 (모션 포토)
6:13" 아련한 필터 적용하기 (인물 사진)
7:20" GIF 만들기
10:08" 앨범 대표 이미지 변경하기

궁금한 내용 있으시면 댓글로 남겨주세욥~※ 욕설이 포함되었거나, 영상과 관련 없는 비방 댓글은 삭제될 수 있음을 알려드립니다. ※
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)