Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
กินของเผ็ด จี๊ดจ๊าดด!🌶🥵#กินตามสี #ของเผ็ด #แตรกระป๋อง #พี่นนท์พากิน #ฝากติดตาม #ช่องยูทูป #พี่นนท์
Non Tachi Short
Non Tachi Short 815N theo dõi 1097 Videos 873.88TR lượt xem 2022-08-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-16
Tổng số lượt xem508.77N
Thích tỷ lệ 4.88%
Số lần bình luận2.05N
Tỷ lệ lượt xem 62.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 37.03TR - 92.59TR
Tỷ lệ tương tác 8.93%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#ครอบครัวเอ็นจอย #เอ็นจอยคับผม #viral
Mở