Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
老车也能享智能,连倒车影像都安排上了!|鸿蒙第二代车载智慧屏
电动派大星
电动派大星 14.5N theo dõi 119 Videos 1.41TR lượt xem 2021-12-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-18
Tổng số lượt xem1.56N
Thích tỷ lệ 0.89%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 10.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 273N - 500.5N
Tỷ lệ tương tác 2.81%
Thẻ gắn
Giới thiệu
去年12月的时候
华为在他的全场景智能发布会上发布了第一代车载智慧屏

那是一款为华为用户打造的智能车机
让一些不具备智能化车机的老车
可以不去拆中控换屏幕

通过后装的形式
就可以无损升级与手机联动的智能车机系统

时隔一年 他的第二代产品也来了

这一代全新升级的车载智慧屏
更多的升级还是在于跟车辆本身的联动

比如倒车影像 停车监控 音画分离这一类的
让他不再仅仅是一块跟手机能联动的屏幕……
Mở