Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cuando todo esto acabe, querremos celebrarlo juntos | #KEEPTHEPARTYALIVE
Amnesia Ibiza
Amnesia Ibiza 28.5N theo dõi 498 Videos 9TR lượt xem 2020-05-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.59N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 5.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 182N - 523.25N
Tỷ lệ tương tác 2.01%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Lo verdaderamente importante no es cuándo, sino con quién.
Por eso, sabemos que, cuando todo esto acabe, querremos celebrarlo juntos.

Ven cuando quieras y disfruta como nunca.
Entradas abiertas, con consumiciones incluidas, válidas para cualquier evento de 2020 o 2021 ya disponibles en amnesia.es

#KEEPTHEPARTYALIVE
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)