Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Episode 318 with GM Rene Tongson
FMA Discussion
FMA Discussion 2.72N theo dõi 401 Videos 167.16N lượt xem 2022-08-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-28
Tổng số lượt xem266
Thích tỷ lệ 6.39%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 9.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 13.91%
Thẻ gắn
filipino martial arts fma kali eskrima arnis stick fighting knife defense martial arts
Giới thiệu
Follow Us on Facebook: https://www.facebook.com/groups/480537639528757
FMA discussion with GM Rene on the systems and teachers he trained under as well as the the programs he runs
Mở