Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【菜喳】6核心筆電!推薦給專業人士的你!
菜喳
菜喳 1.2TR theo dõi 794 Videos 481.77TR lượt xem 2018-11-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.31TR
Thích tỷ lệ 0.32%
Số lần bình luận414
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 287.85TR - 479.77TR
Tỷ lệ tương tác 0.63%
Thẻ gắn
Giới thiệu
欸!我真的很喜歡這台筆電w 感謝INTEL的贊助,然後跟我一起進入筆電革新的時代吧! ►更多INTEL介紹:https://intel.ly/2OGIC0t ►更多UX580介紹:https://intel.ly/2Rpr0by #INTEL #UX580 #筆電 ========================================= 參與拍攝 In this video: ========================================= 更多菜喳!More Zyn ►Facebook:http://facebook.com/zynxyz ►Twitch:http://twitch.tv/zynxyz ►官方網站 Official Website:http://zynxyz.blogspot.tw 合作邀請:[email protected] ========================================= 〔BGM〕 https://dova-s.jp/bgm/play9952.html https://dova-s.jp/bgm/play9674.html ========================================= Hello, my name is Zyn. I'm a Taiwanese youtuber, gamer, creator. Hope you enjoy the videos and have a great laugh with them, Don't forget to subscribe me and leave a like, your support will be highly appreciated
Mở