Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
식당 못 열게 됐습니다...
수빙수tv sooBingsoo
수빙수tv sooBingsoo 1.19TR theo dõi 403 Videos 443.16TR lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem295.46N
Thích tỷ lệ 2.32%
Số lần bình luận697
Tỷ lệ lượt xem 24.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 134.42TR - 241.96TR
Tỷ lệ tương tác 4.68%
Thẻ gắn
수빙수 이만치 식당
Giới thiệu
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : I see you - https://youtu.be/E44Lbs3UC08

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Vinyl records - https://youtu.be/qZUHbjCg4nA

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Prisoner of Darkness - https://youtu.be/pQZ9zmJ8XOg
Mở