Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
식당 못 열게 됐습니다...
수빙수tv sooBingsoo
수빙수tv sooBingsoo 1TR theo dõi 266 Videos 295.41TR lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-18
Tổng số lượt xem294.06N
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận698
Tỷ lệ lượt xem 29.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 133.79TR - 240.83TR
Tỷ lệ tương tác 4.7%
Thẻ gắn
수빙수 이만치 식당
Giới thiệu
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : I see you - https://youtu.be/E44Lbs3UC08

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Vinyl records - https://youtu.be/qZUHbjCg4nA

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Prisoner of Darkness - https://youtu.be/pQZ9zmJ8XOg
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)