Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
드디어 치얼업 고음 라이브로 지르는 트와이스 나연
꿀꺽닷컴
꿀꺽닷컴 991 theo dõi 55 Videos 5.13TR lượt xem 2022-05-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-03
Tổng số lượt xem1.01TR
Thích tỷ lệ 1.89%
Số lần bình luận202
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 459.86TR - 827.75TR
Tỷ lệ tương tác 2.09%
Thẻ gắn
TWICE 트와이스 나연 NAYEON 임나연 CHEERUP 치얼업 쳐럽 트와이스고음 치얼업고음 highnote 트와이스앵콜 TWICEencore 트와이스미국 Nayeon high note Nayeon live vocals TWICE tour TWICE live vocals 나연 직캠 나연 고음 나연 라이브
Giới thiệu
#나연솔로 #치얼업 #트와이스라이브

Thanks to @L Yap for allowing me to edit your video!

source from: https://youtu.be/76yPhx_MCxQ
Mở