Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Violet parr’s parents are really who ?! 🦸‍♂️👀
N'sara
N'sara 106N theo dõi 174 Videos 81TR lượt xem 2022-03-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-16
Tổng số lượt xem15.5TR
Thích tỷ lệ 2.67%
Số lần bình luận1.26N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 7.05TỶ - 8.18TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Jack jack isn’t the only normal one around here
Personal/backup acct : @Nsara Reigns
gaming account : @N'sara x Aysterix
Everything else in my bio ❤️

I made a cute little edit for this reels , hopefully you like it

🏷
#nsarareigns #disney #pixar #incredibles #violetparr #shorts #cosplay
Mở