Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Genshin Impact Experience in 20 seconds
AESTIVAL
AESTIVAL 8.11N theo dõi 65 Videos 1.66TR lượt xem 2022-01-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-25
Tổng số lượt xem1.68N
Thích tỷ lệ 10.27%
Số lần bình luận23
Tỷ lệ lượt xem 20.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 750.75N - 887.25N
Tỷ lệ tương tác 23.93%
Thẻ gắn
genshin impact ganyu emotional damage genshin impact experience genshin impact gameplay genshin impact funny moments funny moments
Giới thiệu
✔️ Are you subscribed? Let's get to 8,500 subscribers, starting with you! :) http://youtube.com/c/aestival?sub_confirmation=1
🍎 gEnShiN gEnShiN gEnShiN? Join our Discord! https://discord.com/invite/xFdaUndMSs

At first, Genshin Impact is a free to play fun open world action role-playing game... but then if you close your eyes- EMOTIONAL DAMAGE, EMOTIONAL DAMAGE, EMOOTIONAALL DAMAGEEEEE, EMOOOOTIONAL DAMAGE!

Genshin Impact #Shorts

You may also enjoy:
► DILUC HAS A MENTAL BREAKDOWN IN CO-OP: https://youtu.be/SnqgwnCJ-JQ
► TWO IDIOTS vs. OCEANID: https://youtu.be/1sLsf5lUrso
► IF YOU LOSE, YOU HAVE TO DO A 10 PULL! https://youtu.be/va-AZ-frdF8
► so i heard u like genshin impact (co-op pick up lines): https://youtu.be/L6Z58HBNuqo
► genshin impact co-op events are C H A O S: https://youtu.be/t7KC0jOhfnQ

_____________________________________________
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA:
► Twitch: https://www.twitch.tv/aestival_art
► Twitter: https://twitter.com/aestival_art
► Instagram: https://www.instagram.com/aestival_art
► Discord: https://discord.com/invite/xFdaUndMSs
_____________________________________________
Please be sure to hit the like button! It helps the channel by improving search results.
Mở