Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
해성이 돈까스 사준다고하고 고래 잡아주기ㅋㅋㅋ
핫소스
핫소스 815N theo dõi 515 Videos 580.27TR lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem945.51N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận2.78N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 430.2TR - 774.36TR
Tỷ lệ tương tác 4.57%
Thẻ gắn
핫소스 웃긴영상 예능 유머 장난 몰래카메라 시트콤 보물섬 핫소스 김선응 핫소스 송형주 핫소스 시트콤 hidden cam 해성이 돈까스 사준다고하고 고래 잡아주기ㅋㅋㅋ 핫소스 황룡갑
Giới thiệu
#핫소스 #웃긴영상 #시트콤
음뫄!핫소스!

해성이 돈까스 사준다고하고 고래 잡아주기ㅋㅋㅋ

좋아요&구독&알람설정!

인스타주소
@apnalchangchangkimseoneung 김선응
@hyoja94 송형주
Mở