Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
شاهد أنهـ ،،يار محمود عطية مؤيد السيسى بعد عرض الجزيرة مظـ ،،اهرات المصريين بكل المحافظات
مصر الان
مصر الان 156N theo dõi 30 Videos 165.77N lượt xem 2020-09-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem55.84N
Thích tỷ lệ 96.1%
Số lần bình luận117
Tỷ lệ lượt xem 35.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 10.14TR - 18.29TR
Tỷ lệ tương tác 3.65%
Thẻ gắn
Giới thiệu