Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SUPER RARE $800,000 ASTON MARTIN!
Supercar Blondie
Supercar Blondie 7.19TR theo dõi 363 Videos 665.66TR lượt xem 2021-05-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-28
Tổng số lượt xem762.85N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận2.59N
Tỷ lệ lượt xem 10.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 27.75TR - 69.41TR
Tỷ lệ tương tác 7.36%
Thẻ gắn
aston martin db11 cyrus mansory
Giới thiệu
This Aston Martin DB11 has quadrupled in value 💸!!

Thanks to @thecarvaultdubai 🙌

You can follow me on:

https://www.instagram.com/supercarblondie
https://www.facebook.com/supercarblondie
https://www.twitter.com/supercarblondie
https://www.tiktok.com/@supercarblondie
https://www.supercarblondie.com
https://www.snapchat.com/discover/Supercar_Blondie/0902710649

#astonmartin #db11 #mansory
Mở