Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
اية الكرسي مكررة ٢١ مرة للرقية الشرعية من الحسد والسحر بصوت الشيخ مشاري راشد
gloryToAllah1
gloryToAllah1 17.2N theo dõi 40 Videos 1.34TR lượt xem 2017-09-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem11.21N
Thích tỷ lệ 0.91%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 65.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.02TR - 3.66TR
Tỷ lệ tương tác 0.91%
Thẻ gắn
Giới thiệu
الرقية الشرعية من العين والحسد والمس والسحر
Mở