Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Gigi Hadid on Being a Farm Mom & Celebrating America | Met Gala 2021 With Emma Chamberlain | Vogue
Vogue
Vogue 10.8TR theo dõi 2577 Videos 3.04TỶ lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem4.96TR
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận2.15N
Tỷ lệ lượt xem 46%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.26TỶ - 2.62TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.71%
Thẻ gắn
2021 met gala emma chamberlain emma chamberlain interview emma chamberlain met gala gigi hadid emma chamberlain gigi hadid farm mom gigi hadid met gala gigi hadid met look gigi hadid mom gigi hadid motherhood gigi hadid vogue met in america: a lexicon of fashion met gala met gala 2021 met gala interview met gala red carpet met gala red carpet interview met gala vogue metred the met vogue
Giới thiệu
Gigi Hadid talks with Emma Chamberlain about being a mom and celebrating American fashion at the Met Gala.

Still haven’t subscribed to Vogue on YouTube? ►► http://bit.ly/vogueyoutubesub
Want to hear more from our editors? Subscribe to the magazine ►► http://bit.ly/2wXh1VW
Check out our new podcast 'In Vogue: The 1990s' ►► https://link.chtbl.com/iv-yt-description

ABOUT VOGUE
Vogue is the authority on fashion news, culture trends, beauty coverage, videos, celebrity style, and fashion week updates.

Gigi Hadid on Being a Farm Mom & Celebrating America | Met Gala 2021 With Emma Chamberlain | Vogue
Mở