Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Playing in HUGE mud pit with real tractors and kids tractors | Tractors for kids
Hudson's Playground
Hudson's Playground 1.08TR theo dõi 193 Videos 541.81TR lượt xem 2022-06-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-28
Tổng số lượt xem478.24N
Thích tỷ lệ 0.36%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 44.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 217.58TR - 252.41TR
Tỷ lệ tương tác 0.36%
Thẻ gắn
tractors for kids orbeez kids orbeez kids playing hudsons tractor real tractors tractors working on the farm tractors working tractors tractors kids kids tractors children tractors toddlers filling orbeez water beads mud mud pit toy tractor real tractor kids tractors john deere playing in mud
Giới thiệu
We fill up a mud pit full of Orbeez and water beads! We use our kids tractors, real tractors and much more to play in the mud. We use the real John Deere tractor to dig dirt and mud!
Follow our Insta!
https://www.instagram.com/hudsonsplayground/
Mở