Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tomar Chul Badha Dekhte Dekhte (2018) Bangla Telefilm Ft. Mehjabeen & Irfan Sajjad
Shake UP
Shake UP 9.57N theo dõi 62 Videos 222.38N lượt xem 2018-01-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem221.38N
Thích tỷ lệ 0.77%
Số lần bình luận148
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 100.73TR - 116.84TR
Tỷ lệ tương tác 1.44%
Thẻ gắn
Giới thiệu