Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BREAKING:CHIWETALU AGU OUR HERO LIVE IN ENUGU AS MASSIVE CELEBRATION🍾TO SHAME DSS AT NATIONAL MUSEUM
Agatha Progress
Agatha Progress 32.5N theo dõi 1116 Videos 6.32TR lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-21
Tổng số lượt xem7.03N
Thích tỷ lệ 97.6%
Số lần bình luận53
Tỷ lệ lượt xem 21.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.27TR - 2.29TR
Tỷ lệ tương tác 10.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu
CHEIF CHIWETALU AGU ARRIVES AT AGN OFFICE ENUGU AT NATIONAL MUSEUM OF UNITY

I AM AGATHA PROGRESS REACTING TO THIS VIDEO PLEASE SHARE YOUR THOUGHTS IN THE COMMENTS SECTION BELOW
Mở