Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Bruh 💀 #ishowspeed #twitch
Trend Shift
Trend Shift 124N theo dõi 1014 Videos 212.98TR lượt xem 2022-03-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-13
Tổng số lượt xem10.34TR
Thích tỷ lệ 3.43%
Số lần bình luận3.33N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.7TỶ - 5.45TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu