Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SML YTP: The Mystery Killer!
Glider
Glider 377N theo dõi 154 Videos 118.59TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-15
Tổng số lượt xem135.2N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận294
Tỷ lệ lượt xem 35.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 61.51TR - 71.34TR
Tỷ lệ tương tác 4.7%
Thẻ gắn
jeffy sml sml movie jeffy sml sml ytp ytp glider glider ytp hilarious skit entertainment jeffy sml puppet jeffy sml videos sml jeffy famous sml supermariologan funny sbl sll sbl jeffy movie humor jokes mario mystery The mystery killer SML Killer The Mystery Killer SML killer sml sml mystery the mystery killer sml ytp
Giới thiệu
Who Killed Jeffy?

➤Thanks for Watching!
—————————————————————
➤SUBSCRIBE For More Weekly YTP’s!
https://www.youtube.com/gliderytp
—————————————————————
➤CHAPTERS
0:00 The Mystery Killer!
1:36 Marvin Eats Jeffy!
1:51 Rich Bowser!
2:15 Outro Song
—————————————————————
➤ Subscribe to SML!
https://www.youtube.com/c/SMLMovies
https://www.youtube.com/user/superbowserlogan
https://www.youtube.com/user/superluigilogan
——————————————————————
➤ OUTRO SONG: https://youtu.be/DMA3pWz4hO8
—————————————————————
➤ A YTP is a style of video editing that involves taking pre-existing sources and remixing them into something bizarre, funny, and random.
—————————————————————
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)