Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BFK Bum-Fu
Rufus
Rufus 195 theo dõi 4 Videos 91.57N lượt xem 2011-09-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem645
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 91N - 204.75N
Tỷ lệ tương tác 2.48%
Thẻ gắn
Bumfu Bum Fu Kung Shaolin Wu Tang Karate Ninjitsu Tae Kwon Do Fights Rufus Martial Arts BFK
Giới thiệu
Bum-Fu
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)