Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
누가 봐도 코인에 물린 기자 (레전드 방송사고)
빠더너스 BDNS
빠더너스 BDNS 411N theo dõi 391 Videos 111.44TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-14
Tổng số lượt xem2.02TR
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận2.91N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 922.62TR - 1.66TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.49%
Thẻ gắn
comedy 코미디 코메디 스케치코미디 웃긴영상 문상훈 꽁트 레전드 방송사고 레전드 박대기 뉴스 레전드 뉴스 방송사고 생방송 방송사고 기자 방송사고 기자 레전드 극한직업 기자 문쌤 빠더너스 빠더너스 문쌤 문기자 빠더너스 문기자 문상훈 기자 빠더너스 기자 문상 기자 기자 문상 문상기자 문상 컬처랜드 컬처랜드 기자 컬처랜드 좌 컬처랜드좌 뉴스보도 비트코인 코인 뉴스 가상화폐 뉴스 코인 정보 코인 규제 코인 실태 뉴스 ng 생방송 논란 비트코인 규제 가상화폐 거래소
Giới thiệu
늘 낮은 편에서 정직과 신뢰를 좇겠습니다.

언제나 당신 곁에. 9시 뉴스, 문상입니다.✑ 이 기자 응원하기
✑ 기자 홈 바로 가기
✑ 기자에게 한마디


제보 메일
[email protected]

#문상기자 #문상 #컬처랜드좌
Mở