Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
✿컵케잌 만들기✿
초코쭈꾸미
초코쭈꾸미 3 theo dõi 6 Videos 5.44N lượt xem 2015-02-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem27
Thích tỷ lệ 0%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
✔준비물 : 백설 컵케잌(초코) 달걀 휘핑크림

✔마지막에 초코칩을 뿌리면 바삭해요❁
Mở