Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
아이스크림 10가지 이름 따라 쓰기/ handwriting [ddoddan]
JM Choi
JM Choi 67.8N theo dõi 106 Videos 7.41TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem73.21N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận173
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 33.3TR - 59.94TR
Tỷ lệ tương tác 3.69%
Thẻ gắn
글씨 글씨체 글씨잘쓰는법 글씨유튜버 한글 handwriting korean hangul 다꾸 아이스크림그리기
Giới thiệu
안녕하세요:)

글씨 쓰는 또딴입니다 :)

오늘은 맛있는 아이스크림 10가지의

이름을 쓰고 따라 그려볼게요.

글씨 쓰고 그리는 영상 보시고

오늘 하루도 마무리 잘하세요~^^

감사합니다:)

-아이스크림-
1.월드콘
2.투게터
3.붕어싸만코
4.비비빅
5.메로나
6.빠삐코
7.빵빠레
8.설레임
9.하겐다즈
10.구구콘

-펜정보-
유니볼 시그노 0.28mm(검정)
파버카스텔 색연필(24색)
모나미 붓펜
모나미 네임펜-M(굵은 글씨용)
모나미 네임펜-X(가는 글씨용)

-노트정보-
모닝글로리 - A4 크로키북(상철)

-BGM정보-
Horizons-Infraction(Vlog No Copyright Music)

#손글씨
#손그림
#아이스크림
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)