Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
당신은 어느쪽에 걸겠습니까?
에렌디라
에렌디라 262N theo dõi 713 Videos 87.7TR lượt xem 2022-04-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-28
Tổng số lượt xem12.17N
Thích tỷ lệ 1.83%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 4.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 5.52TR - 9.96TR
Tỷ lệ tương tác 4.54%
Thẻ gắn
에렌디라트위치 에렌디라생방송 Erendira Erenjjing 에렌디아 에덴디라 에렌디라 에렌 에렝 에렌찡 라디오 목소리 voice 힐링 healing 던파모바일 던파m
Giới thiệu
✿ 유튜브 구독하기 : https://goo.gl/d4Zqq2
❀ 에렌디라 생방송(Live Broadcasting)
트위치(Twitch) : https://www.twitch.tv/erenjjing
✿ 에렌디라 Instagram : https://www.instagram.com/erenjjing
❀ 에렌디라 Fan cafe : https://cafe.naver.com/erendira

✿ 에렌디라 후원하기 (Donate for Erendira)
Twip(Twitch) : https://twip.kr/donate/erenjjing

✿ 좋아요와 댓글, 구독하기는 저에게 큰 힘이 됩니다 :D♥

던파M 다운받기 👉 https://sbsb.kr/dfm_erenjjing
Mở