Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
DER OFFIZIELLE TEAMTEASER!
MXoN-Team Germany
MXoN-Team Germany 278 theo dõi 2 Videos 86.68N lượt xem 2013-09-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem13.35N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 7.28TR - 13.35TR
Tỷ lệ tương tác 0.72%
Thẻ gắn
motocross of nations der nationen mx cross motox team germany deutschland max maximilian nagl ken roczen denis ullrich teutschenthal trailer dmsb orthema
Giới thiệu
Ab sofort ist der offizielle Teamtrailer des Team Germany verfügbar. Das Filmteam von anviFILMS hat sich im Rahmen des Pressetages in Teutschenthal an die Fersen von Max Nagl, Ken Roczen und Dennis Ullrich geheftet und die drei Titelverteidiger begleitet.
Mở