Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Next Level 박자 장난
치이유
치이유 125N theo dõi 70 Videos 59.1TR lượt xem 2021-09-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-11
Tổng số lượt xem34.51N
Thích tỷ lệ 3.03%
Số lần bình luận159
Tỷ lệ lượt xem 27.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 15.69TR - 28.25TR
Tỷ lệ tương tác 7.64%
Thẻ gắn
next level 박자 장난 박자 장난
Giới thiệu
♫ 원곡
aespa(에스파) - Next Level

• 사용 프로그램
Adobe PhotoShop
Adobe Premiere Pro
FL Studio
Mở