Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Big Booty Butt Cheeks (Music Video) - Jumbotron
Jumbotron Music
Jumbotron Music 44.8N theo dõi 7 Videos 6.96TR lượt xem 2018-08-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.9TR
Thích tỷ lệ 96.7%
Số lần bình luận1.01N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 345.91TR - 622.66TR
Tỷ lệ tương tác 2.35%
Thẻ gắn
jumbotron hip hop rap edm alternative electronic electronica
Giới thiệu
Directed by: Michael Busalacchi

Featuring Una (@thenumerauna)

Lyrics:
Big booty butt cheeks

Right now, I'm picturing what that ass looks like when I hit it from behind
And now, I'm picturing what that ass looks like butt naked

Big booty, big booty butt cheeks
Big booty butt cheeks

https://www.instagram.com/jumbotronmusic
https://www.facebook.com/jumbotronmusic
https://www.twitter.com/jumbotronmusic
https://open.spotify.com/artist/5yTqbrn0iFNLvnMF68A43M
https://itunes.apple.com/us/album/carefree-coliseum/1326310191
Mở