Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
How do you deal with this situation when drinking milk tea?#shorts #funny #cute
Ginggaming
Ginggaming 2.76TR theo dõi 808 Videos 1.5TỶ lượt xem 2023-03-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-03-25
Tổng số lượt xem9.26TR
Thích tỷ lệ 2.41%
Số lần bình luận22
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.51TỶ - 3.03TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.41%
Thẻ gắn
Giới thiệu
YouTube:https://www.youtube.com/@MOCOAifay
Tik tok: https://www.tiktok.com/@faygomoco
Facebook: https://www.facebook.com/MOCOAifay
Instagram:https://www.instagram.com/faygomoco1
Mở