Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
유튜브 하는 무당들은 사기꾼? 계속되는 유튜브무당들의 이슈! 조심스럽게 한마디 합니다 /의정부용한점집 [더샤머니즘]
월악산꽃도령
월악산꽃도령 66.2N theo dõi 633 Videos 18.03TR lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.03N
Thích tỷ lệ 90.7%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 4.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.36TR - 2.45TR
Tỷ lệ tương tác 10.45%
Thẻ gắn
사주 팔자 관상 점괘 상담 심리치료 신내림 신눌림 신병 띠운 신년운세 유명한점집 소문난점집 용한점집 삼재 삼재풀이 홍수맥이 홍수막이 강남 강북 노원 의정부 남양주 양주 무당 무속인 삼재 피하는법 삼재 막는법 용한점집찾기 용한점쟁이 용한점집 레전드 용한점집 후기 용한점집 월악산꽃도령 위험한초대 신이선택한사람들 수원용한점집 경기도점집
Giới thiệu
[실시간 스트리밍 2주일마다 금요일 오후 10시]
▣ 월악산꽃도령 전화문의 ☎) 010-9241-2868
▣ 영상촬영 및 편집 문의 ☎) 010-8457-8222

더샤머니즘 - 진짜 무당을 찾아서
서울 강북 & 의정부에서 대박!! 유명하다는
월악산꽃도령님이 들려주는 재밌는 이야기.

#용한점집 #의정부점집 #신점
#신년운세 #운세 #띠별운세
#재물운 #금전운 #삼재 #더샤머니즘
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)