Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Why DEJI Will Beat VINNIE HACKER
Ade Alpha TV
Ade Alpha TV 4.23N theo dõi 33 Videos 314.55N lượt xem 2021-04-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem749
Thích tỷ lệ 45.8%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 17.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 273N - 386.75N
Tỷ lệ tương tác 26.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Like and Subscribe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Twitter : https://twitter.com/adealphatv

Discord :https://discord.gg/eVhgM2e

Instagram :https://www.instagram.com/adealphatv/?hl=en

Jesus said to love one another and that we should be servants to each other, so I would ask that you all do that in the comment section. That means more to me than anything. Thank you.
Mở