Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Spiderman Surprise Eggs Toy Pj Masks Ice Cream Finger Family Colors Learn
babilik
babilik 975.36N theo dõi 1033 Videos 371.51TR lượt xem 2017-11-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-12
Tổng số lượt xem475.34N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 48.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 86.49TR - 155.7TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
colors colors learn learning colors finger family colors for kids learn colors learning colors for kids finger family colors learn finger family colors nursery rhymes kids songs babies songs preschool toddlers surprise eggs spiderman colors learn spiderman pj masks colors learn pj masks finger family surprise eggs colors learn ice cream ice cream colors learn ice cream finger family
Giới thiệu
Finger Family Colours Learn

Spiderman Surprise Eggs Toy Pj Masks Ice Cream Finger Family Colors Learn

Nursery Rhyme By Babilik

Enjoy, share and subscribe :)

Finger Family Song Lyrics:

RED finger, RED finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

BLUE finger, BLUE finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

PINK finger, PINK finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

YELLOW finger, YELLOW finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

GREEN finger, GREEN finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Thank you for watching !!!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)