Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BOOSIE GOES TO HIS SHOW IN A WHEELCHAIR
Hood Affairs
Hood Affairs 158N theo dõi 1338 Videos 66.28TR lượt xem 2020-11-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.73N
Thích tỷ lệ 94.1%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 773.5N - 910N
Tỷ lệ tương tác 7.39%
Thẻ gắn
RAP FREESTYLE hip hop hood affairs music playlist playlist trending now entertainment hood movies hip hop news web series hip hop artists boosie boosie wounds boosie out the hospital boosie shot in dallas boosie goes to club in a wheelchair boosie in a wheelchair boosie performs in a wheelchair boosie leg boosie leg wounds
Giới thiệu
Boosie was shot in Dallas Texas and almost lost his leg. He's been bedside tending to his wounds after being released from the hospital but he had to do a show so he performed it in a wheelchair.
Mở