Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Итоги выборов в госдуму 2021, предварительные результаты выборов в Государственную думу 2021
Лампа знаний
Лампа знаний 11N theo dõi 472 Videos 3.34TR lượt xem 2021-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-20
Tổng số lượt xem2.23N
Thích tỷ lệ 52.9%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 20.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 386.75N
Tỷ lệ tương tác 8.4%
Thẻ gắn
Результаты выборов в Госдуму 2021 итоги выборов в Государственную думу 2021 итоги выборов в госдуму 2021 итоги выборов в Госдуму итоги выборов думу 2021 выборы в думу итоги 2021 госдума итоги 2021 итоги выборов госдуму 2021 выборы в госдуму итоги 2021 итоги голосования в госдуму Выборы в Госдуму восьмого созыва выборы в госдуму выборы
Giới thiệu
Итоги выборов в госдуму 2021, предварительные результаты выборов в Государственную думу 2021. Пока известны только предварительные итоги
Mở