Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
CS:GO REAL LIFE AIRSOFT WAR!! (AWP | Hyper Beast StatTrak™ + Karambit | Fade)
Silo Entertainment
Silo Entertainment 5.9TR theo dõi 344 Videos 914.51TR lượt xem 2019-05-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem29.95TR
Thích tỷ lệ 1.3%
Số lần bình luận7.86N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.45TỶ - 9.81TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.57%
Thẻ gắn
airsoft skins csgo cheater funny moments airsoft war full auto toys real
Giới thiệu
AWP | Hyperbeast https://silo-airsoft.com/product/l96-gun-camo-wrap/
AWP | Dragonlore https://silo-airsoft.com/product/l96-gun-camo-wrap/
AWP | Asiimov https://silo-airsoft.com/product/l96-gun-camo-wrap/
Glock | Fade https://silo-airsoft.com/product/glock-gun-camo-wrap/
StatTrak™: https://silo-airsoft.com/product/stattrak/

MY GEAR
- SNIPER: https://novritsch.com/product/novritsch-ssg10-airsoft-sniper-rifle/?nov=2y6b
- BBs: https://silo-airsoft.com/product/046g-sniper-bio-bbs/
- GUNSKIN: https://silo-airsoft.com/product-category/camo-wrap/
- PISTOL: https://eu.novritsch.com/product/novritsch-airsoft-pistol/?nov=2y6b
- SCOPE: https://silo-airsoft.com/product/silo-scope-set/
- SCOPECAM: https://silo-airsoft.com/product/runcam-scopecam/
- EYE PROTECTION GLASSES (fog free): https://silo-airsoft.com/product/pyramex-i-force/

*Full gear list available over at: https://silo-airsoft.com/silos-gear-list/ 👍🏻

--------------------------------------------------

The Chambers (airsoft field): https://goo.gl/GWuvdu

Social Media
●Facebook: https://goo.gl/KMbtcE
●Instagram: https://www.instagram.com/silo_entertainment/
●Twitter: https://twitter.com/SiloOnYoutube


Music used:
Production Music courtesy of Epidemic Sound: http://www.epidemicsound.com

Business Inquiries & Contact: [email protected]
Mở