Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
태안 xxx포인트 우럭 던지면 막나옴!!
낚시하는바둑이
낚시하는바둑이 6.5N theo dõi 50 Videos 814.29N lượt xem 2022-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-16
Tổng số lượt xem16.66N
Thích tỷ lệ 1.12%
Số lần bình luận76
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 7.57TR - 13.65TR
Tỷ lệ tương tác 5.68%
Thẻ gắn
낚시 루어 갯바위 바둑이TV 생활낚시 태안포인트 어은돌 국민포인트 광어낚시 선상낚시 메탈루어낚시 메탈우럭낚시 메탈광어낚시 우럭밭 서해바다낚시 등산 도보 산길 공동묘지 원진수산 바다낚시 태안갯바위 던지면막나와
Giới thiệu
안녕하세요 바둑이입니다
6월 12일 태안 도보 포인트에서 낚시를 해봤는데요
우럭이 엄청 나오네요 ㅎㅎ
크지는 않지만 킵사이즈의 우럭이 새벽+낮시간에 꾸준하게 나와
심심하지 않게 낚시 진행 했습니다.
손님고기 대물 노래미와.광어도 간간히 잡혀줘서 즐거운 낚시 진행했네요
포인트 설명이 잘되어 있는 영상이라 영상 보시고 관심 있으시면
다녀오시는것도 좋을것 같네요

#광어루어낚시 #우럭루어낚시 #대물노래미
Mở