Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Making a Big Waffle with Colorful Play Dough - Kid Songs
Sweet Kids Toys
Sweet Kids Toys 84.9N theo dõi 11 Videos 207.24N lượt xem 2019-09-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem1.67N
Thích tỷ lệ 60%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 750.75N - 887.25N
Tỷ lệ tương tác 0.54%
Thẻ gắn
Nursery Rhymes Finger Family nursery rhymes collection nursery rhymes abc Nursery Rhymes Songs kids songs Children Songs finger family songs finger family compilation finger family kids finger family nursery rhymes Hokey Pokey Song Twinkle Twinkle Little Star Nursery Rhymes Wheels On The Bus Wheels On The Bus Nursery Rhymes The Wheels On The Bus Songs KidSongs Colors PlayDough Waffle MakingWaffle
Giới thiệu
Thanks for your likes, comments and shares !!!

***

Subscribe us for the other videos and new videos!
►►► Come Bro - https://goo.gl/drpXZr
Copyright © All Rights Reserved - Nursery Rhymes Academy
Mở