Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(ENG) vlog 자취브이로그🍳, 기말시험 전날 간단(?)하게 먹은 것들🥓
어떤가현gahyun
어떤가현gahyun 432 theo dõi 19 Videos 507.1N lượt xem 2020-06-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem400
Thích tỷ lệ 95.5%
Số lần bình luận16
Tỷ lệ lượt xem 92.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 182N - 318.5N
Tỷ lệ tương tác 45.25%
Thẻ gắn
Giới thiệu
안녕하세요~
이번 영상은 기말시험 전날 간단하게 만들어 먹은 것들을 가져와봤어요 :)
뭐,, 사람 먹는 게 다 똑같고,, 별거 아니지만,,, 잘 챙겨 먹는 게 중요한 거겠죠?

그럼 편안하게 봐주세여 :)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)