Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Arriscado - Agora é Sem Você (Planet Music/ RJ)
arriscadorock
arriscadorock 12 theo dõi 5 Videos 3.49N lượt xem 2013-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem193
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 1.04%
Thẻ gắn
Giới thiệu