Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Pai posta vídeo do seu bebê afogando na piscina com 10 segundos de distração!
receitas e dicasrapidas
receitas e dicasrapidas 9.71N theo dõi 124 Videos 3.82TR lượt xem 2018-01-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-25
Tổng số lượt xem1.72TR
Thích tỷ lệ 0.58%
Số lần bình luận1.11N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 187.82TR - 469.56TR
Tỷ lệ tương tác 1.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu