Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
PEDREROL TAMBIÉN ME AMENAZA A MI: "QUERELLA CRIMINAL" CONTRA EL QUE HA IDO CONTRA EL CHIRINGUITO
IÑAKI ANGULO TV
IÑAKI ANGULO TV 553N theo dõi 4200 Videos 261.25TR lượt xem 2022-09-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-04
Tổng số lượt xem529.8N
Thích tỷ lệ 10.73%
Số lần bình luận4.43N
Tỷ lệ lượt xem 95.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 96.41TR - 173.53TR
Tỷ lệ tương tác 19.11%
Thẻ gắn
el chiringuito iñaki angulo vinicius amenazas a vinicius pedrerol pedrerol iñaki angulo canal de iñaki iam madridista querella de pedrerol racismo vinicius directo iñaki respuesta a pedrerol
Giới thiệu