Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cura Akáshica / Registros Akáshicos
Weler Alison
Weler Alison 103N theo dõi 1525 Videos 7.97TR lượt xem 2020-10-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.29N
Thích tỷ lệ 99.4%
Số lần bình luận30
Tỷ lệ lượt xem 1.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 341.25N
Tỷ lệ tương tác 49.38%
Thẻ gắn
Giới thiệu