Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Opposing Voter ID is Racist | Change My Mind
StevenCrowder
StevenCrowder 5.56TR theo dõi 1285 Videos 1.43TỶ lượt xem 2021-04-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.18TR
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận53.31N
Tỷ lệ lượt xem 57.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.45TỶ - 1.68TỶ
Tỷ lệ tương tác 21.05%
Thẻ gắn
steven crowder crowder stephen crowder louder with crowder LwC mug club Change My Mind Crowder Confronts comedy politics news liberal libertarian funny conservative current events fake news Dave Landau voter is is racist voter id laws voter id voter id card georgia voting law election laws
Giới thiệu
Steven Crowder goes to a college campus to have real conversations with real people. In this installment, Steven discusses why opposing laws that require ID to vote is racist. #changemymind #voteridlaws

NEW MERCH! https://crowdershop.com/

GET TODAY'S SHOW NOTES with SOURCES: https://www.louderwithcrowder.com/

Join MugClub to watch this show every day! http://louderwithcrowder.com/mugclub

Subscribe to my podcast on iTunes: https://podcasts.apple.com/us/podcast/louder-with-crowder/id929121341

FOLLOW ME:
Website: https://louderwithcrowder.com/
Twitter: https://twitter.com/scrowder
Facebook: https://www.facebook.com/stevencrowderofficial
Instagram: http://www.instagram.com/louderwithcrowder

Music by @Pogo
Mở