Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Teaser Il sentiero della Gioia - Andrea Caschetto
Thomas Torelli
Thomas Torelli 1.87N theo dõi 58 Videos 105.66N lượt xem 2020-09-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem554
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 29.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 5.42%
Thẻ gắn
Thomas Torelli
Giới thiệu
«Diffondete tutti la felicità»: il motto di Andrea Caschetto, uno dei protagonisti del film documentario di Thomas Torelli "Il sentiero della Gioia".

Sostieni il film, vai su: http://sostieni.link/26202
Mở